Linjer på STU

CSU Egedammen tilbyder undervisning inden for en række linjer, der oprettes alt efter den konkrete elevsammensætning, så de understøtter den aktuelle elevs interesser og evner samt særlige færdighe-der. Det er ikke et krav, at eleven vælger en linje før STU-start. Det 12 ugers afklaringsforløb kan danne grundlag for linjevalg, som på den måde også kan understøtte en vurdering af langsigtede beskæftigelsesmuligheder for eleven.

Almendannende linje

Fokus på at uddanne eleverne til demokratiske medborgere med en så høj grad af selvstændiggørelse og faglighed som muligt. Almen dannelse definerer vi som muligheden for at forstå sig selv og omverdenen. CSU Egedammen bidrager til dannelsen med viden og centrale fag, herunder også traditionelle skolefag som dansk, matematik, historie, samfundsfag, billedkunst mv. Pårørende til STU-elever giver ofte udtryk for, at STU er den ”sidste mulighed for uddannelse” og dermed også for fx at opnå generelle og brugbare færdigheder, kundskaber og viden.

Alle øvrige linjer har basis i den almendannende linje.

Køkkenlinje

Elever der har særlig interesse og evner for madlavning, kan som en del af vores ungdomsuddannelse gå på en etårig køkkenlinje. Eleven modtager et levnedsmiddelsbevis efter endt linjeforløb, hvis elevens interesse og potentiale lægger op hertil.

Jord til bord

Fokus på fødevareproduktion fra dyrkning af grøntsager til madlavning. Herunder også Almen Fødevarehygiejne Certifikat, hvis det er muligt.

Arbejdskendskab

Fokus på forståelse af at indgå i en arbejdssituation. En lang række serviceopgaver på centret.

Krealinje

Fokus på håndværk, billedkunst, musik m.v.

Idræts- og fitnesslinje

Fokus på krop og motion. Mountainbikes, fitness, skovfitness, klatring, friluftsliv, boldspil m.m.

Motor og tekniklinje

Fokus på motor og teknik. Knallert og cykelreparation, teknisk forståelse m.m.

Teknisk service-linje

Fokus på pedelopgaver. Indvendig og udendørs vedligehold og service m.v.

It-linje

Fokus på it-teknik. Programmering, LEGO Mindstorms m.m.

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier