Afklaringsforløb for det lokale jobcenter

Afklaringsforløb er kortere skræddersyede forløb.

Fx for unge, som jobcentret ikke kender i forvejen, og med velbeskrevne målsætninger og krav til output. Det kan fx være en faglig vurdering af, hvilken undervisningsmæssig indsats, der kræves for at få den unge i videre uddannelse eller i arbejde.

Målgruppe: Minimum 15 år og normaltbegavet. En diagnose som ADHD, inden for autismespektret, angst eller depression. Anden psykisk sårbarhed.

Optagelse: Løbende.

Varighed: To til fire måneder.

Forløb: Formen er undervisningslignende med en løbende observation af de aftalte fokuspunkter.

Afrapportering: Skriftlig rapport til jobcentret, der forholder sig til de mål, der er opstillet for forløbet, fx om mulighed for progression og evnen til at møde frem. Afsluttende møde.

Siden blev senest opdateret d. 11-03-20