egedammen.hillerod.dk

Forløb efter LAB-loven for det lokale jobcenter

Skræddersyede afklarende og opkvalificerende tilbud, evt. med praktik, og med velbeskrevne målsætninger og krav til output. Kan kombineres med afklaringsforløb.

Målgruppe: Relevante borgere i LAB-lovens målgruppe, fx med en diagnose som ADHD, inden for autismespektret, angst eller depression eller anden psykisk sårbarhed. Alder op til 25 år.

Optagelse: Løbende.

Varighed: Tre måneder til ét år.

Forløb: Undervisning inden for de aftalte områder og forberedelse til praktikforløb, der er aftalt med fx jobcentret.

Eksempler

  •          Faglig forberedelse til erhvervsskolen.
  •          Forberedelse til EGU.

Rapportering: Fast rapportering om fremmøde og progression. Afsluttende skriftlig rapport, der beskriver den opnåede progression og evaluering af praktikforløb. Afsluttende møde.

Siden blev senest opdateret d. 29-11-17

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

Telefon 72 32 39 00

E-mail egedammen@hillerod.dk

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Åbningstider

Kontakt

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier.