Forløb efter LAB-loven for det lokale jobcenter

Skræddersyede afklarende og opkvalificerende tilbud, evt. med praktik, og med velbeskrevne målsætninger og krav til output. Kan kombineres med afklaringsforløb.

Målgruppe: Relevante borgere i LAB-lovens målgruppe, fx med en diagnose som ADHD, inden for autismespektret, angst eller depression eller anden psykisk sårbarhed. Alder op til 25 år.

Optagelse: Løbende.

Varighed: Tre måneder til ét år.

Forløb: Undervisning inden for de aftalte områder og forberedelse til praktikforløb, der er aftalt med fx jobcentret.

Eksempler

  • Faglig forberedelse til erhvervsskolen.
  • Forberedelse til EGU
  • Forberedelse til FGU

Rapportering: Fast rapportering om fremmøde og progression. Afsluttende skriftlig rapport, der beskriver den opnåede progression og evaluering af praktikforløb. Afsluttende møde.

Siden blev senest opdateret d. 11-03-20