CSU Egedammens undervisningsgrupper

CSU Egedammen består af syv undervisningsgrupper med i alt ca. 70 elever. Undervisningsgrupper er funktionsopdelt efter kompetenceniveau. Hver undervisningsgruppe har sit eget hus med køkken og mulighed for at organisere undervisningen i flere rum.

Unge med udviklingshæmning og generelle indlæringsvanskeligheder

Tre undervisningsgrupper med i alt 36 elever og 15 medarbejdere.

Gruppe B (15 elever) for unge med vidtgående udviklingshæmning og/eller svære kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med komorbiditet, multiple funktionsnedsættelser og manglende funktionelt verbalt sprog. Gruppen har 7 medarbejdere.

Gruppe C (10 elever) for unge med udviklingshæmning og/eller kognitive udfordringer, herunder mindre kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog. Gruppen har 5 medarbejdere.

Gruppe A (11 elever) for unge med mindre udviklingshæmning og/eller kognitive udfordringer. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære misbrugsproblemer, tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handikap. Gruppen har 3 medarbejdere.

Unge med autismespektrumforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligeheder

Tre undervisningsgrupper med i alt 22 elever og 13 medarbejdere.

Gruppe G1 (7 elever) og G2 (6 elever) for unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer.

Der er henholdsvis 5 og 4 medarbejdere i disse to grupper. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære fysiske handikap.

Gruppe G3 er socialt sårbare unge med autisme, som alle har et stort behov for skærmning i et miljø med særligt reducerede stimuli. Der er 9 elever og 4 medarbejdere i gruppen.

Daghøjskolen

Én undervisningsgruppe med 9 elever og 2 medarbejdere.

Normaltbegavede unge med psykosociale vanskeligheder. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære misbrugsproblemer, tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handikap.