CSU Egedammens afdelinger

CSU Egedammen består af tre afdelinger med i alt ca. 75 elever. Afdelingerne er inddelt i undervisningsgrupper som er funktionsopdelt efter kompetenceniveau. Hver undervisningsgruppe har sit eget hus med køkken og mulighed for at organisere undervisningen i flere rum.

Unge med udviklingshæmning og generelle indlæringsvanskeligheder

Fire undervisningsgrupper med i alt ca. 40 elever og 15 medarbejdere.

Gruppe B for unge med vidtgående udviklingshæmning og/eller svære kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog.

Gruppe C for unge med udviklingshæmning og/eller kognitive udfordringer, herunder mindre kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog.

Gruppe A1 og A2 for unge med mindre udviklingshæmning og/eller kognitive udfordringer. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære misbrugsproblemer, tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handikap.

Unge med autismespektrumforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligeheder

To undervisningsgrupper med i alt ca. 20 elever 11 medarbejdere.

Gruppe G1 og G2 for unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære fysiske handikap.

Daghøjskolen

Én undervisningsgruppe fordelt på to huse med i alt ca. 8 elever og 2 medarbejdere.

Normaltbegavede unge med psykosociale vanskeligheder. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære misbrugsproblemer, tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handikap.

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier