Oversigt over CSU Egedammens pædagogiske metoder

Metodebegrebet har sin oprindelse i det græske méthodos, der betyder ‘undersøgelsesmåde’.

Det pædagogiske praksisfelt er karakteriseret af en kompleksitet og uforudsigelighed, som metodebegrebet skal kunne rumme. Vi definerer metodisk arbejde som planlagt, formålstjenligt, systematisk og verbaliseret. Det betyder, at arbejdet indebærer overvejelser om, hvad målet med undervisningen eller indsatsen er, hvilke midler der er hensigtsmæssige for at nå dette mål, og at arbejdet er tilrettelagt på en så systematisk måde, at medarbejderen selv og medarbejderens kolleger kan fastholde metoden. Det er en forudsætning for, at medarbejderen kan sætte ord på mål, midler og systematik i arbejdet.

Vi har på CSU Egedammen udarbejdet et metodekatalog med formålene at

  •          øge medarbejdernes metodebevidsthed
  •          gøre forventningen til faglig bevidsthed tydelig
  •          kvalificere dialog medarbejderne imellem
  •          kvalificere dialog med brugere, elever og samarbejdspartnere
  •          tilvejebringe et fælles sprog
  •          optimere en retning i kompetenceudviklingen
  •          danne grundlag for beskrivelse af de faglige krav ved rekruttering

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Klik for kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier