CSU Egedammens ledelse og bestyrelse

Ledelse

Lisbeth Malmer Jensen Centerleder Lisbeth Malmer Jensen
Telefon: 72 32 39 00
E-mail: lijn@hillerod.dk
Helle Lauesen Afdelingsleder og stedfortræder Helle Lauesen
Ungdomsdomsuddannelserne for unge med udviklingshæmning og unge med autisme.
Telefon: 72 32 39 00
E-mail: hela@hillerod.dk
Lars Aaskov Troelsen Afdelingsleder Lars Aaskov Troelsen
Ungdomsuddannelsen for unge med kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser (Daghøjskolen), Fritidsordningen samt særlige kursusforløb.
Telefon: 72 32 39 00
E-mail: latr@hillerod.dk
Julie Kranker Afdelingsleder Julie Kranker
Administration og økonomi
Telefon: 72 32 39 00
E-mail: jukr@hillerod.dk


Bestyrelse

CSU Egedammens bestyrelse er nedsat af Hillerød Kommune og består af 4 medlemmer:

Peter Lennø - udpeget af Hillerød Kommune, Byrådet, formand
Jørgen Suhr - udpeget af Hillerød Kommune, Byrådet
Helle Ahrends Hansen – udpeget af personalet
Christian F. Berggreen - udpeget af personalet

Medarbejdere

Ca. 30 pædagogiske medarbejdere, heraf 12 uddannede lærere, to ergoterapeuter og to pædagoger
2 administrative medarbejdere
1 it-medarbejder