Samarbejde med andre specialundervisningstilbud

CSU Egedammen tog i 2007 initiativ til at etablere et netværkssamarbejde med andre voksenspecial-undervisningsskoler i Danmark.

Målet med samarbejdet er at skabe en god udvikling på samtlige skoler igennem tilfredshedsundersøgelser, best practice og benchlearning. Netværket rummer nu ni skoler fordelt over hele landet. SpecialundervisningsNetværket iværksætter tilfredshedsundersøgelser hvert andet år blandt elever og hvert andet år blandt forældre og andre samarbejdspartnere.

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

Telefon 72 32 39 00

E-mail egedammen@hillerod.dk

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Åbningstider

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier.