Samarbejde med andre specialundervisningstilbud

CSU Egedammen tog i 2007 initiativ til at etablere et netværkssamarbejde med andre voksenspecial-undervisningsskoler i Danmark.

Målet med samarbejdet er at skabe en god udvikling på samtlige skoler igennem tilfredshedsundersøgelser, best practice og benchlearning. Netværket rummer nu ni skoler fordelt over hele landet. SpecialundervisningsNetværket iværksætter tilfredshedsundersøgelser hvert andet år blandt elever og hvert andet år blandt forældre og andre samarbejdspartnere.