CSU Egedammens undervisningsgrupper

CSU Egedammen består af syv undervisningsgrupper med i alt ca. 70 elever. Undervisningsgrupper er funktionsopdelt efter kompetenceniveau. Hver undervisningsgruppe har sit eget hus med køkken og mulighed for at organisere undervisningen i flere rum.

Unge med udviklingshæmning og generelle indlæringsvanskeligheder

Tre undervisningsgrupper med i alt ca. 35-38 elever og 15-17 medarbejdere.

Gruppe B for unge med vidtgående udviklingshæmning og/eller svære kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog.

Gruppe C for unge med udviklingshæmning og/eller kognitive udfordringer, herunder mindre kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog.

Gruppe A for unge med mindre udviklingshæmning og/eller kognitive udfordringer. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære misbrugsproblemer, tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handikap.

Unge med autismespektrumforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligeheder

Tre undervisningsgrupper med i alt ca. 22-24 elever 12-14 medarbejdere.

Gruppe G1, G2 og G3 for unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære fysiske handikap.

Daghøjskolen

Én undervisningsgruppe med i alt ca. 10-16 elever og 2 medarbejdere.

Normaltbegavede unge med psykosociale vanskeligheder. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære misbrugsproblemer, tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handikap.