CSU Egedammens fem værdier

CSU Egedammens vision er at udvikle og tilbyde undervisnings-, aktivitets- og samværstilbud af høj kvalitet til mennesker, som har behov for særlig tilrettelagt undervisning, vejledning og aktivitet. Det er mennesker med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og unge med særlige behov for undervisning og afklaring i forhold til uddannelse og beskæftigelse. CSU Egedammens overordnede vision er, at hver elev udvikler sig og opnår øget livskvalitet

Udvikling
Vi anser udvikling og løbende uddannelse af medarbejdere og ledelse som en forudsætning for at kunne levere specialundervisning af høj standard.
 
Respekt
Vi anser respekt overfor alle for at være en forudsætning for undervisning og samarbejde i en institution med åbenhed, ligeværd, mangfoldighed og tryghed.
 
Engagement
Vi anser engagement som væsentlig, og oversætter det med personlig indlevelse, interesse i at tingene lykkes, initiativ og glæden ved at gøre en forskel.
 
Faglighed
Vi anser faglighed som forudsætning for at tilrettelægge, dokumentere, argumentere, gennemføre og evaluere vores arbejde.
 
Humor
Vi anser humor som nødvendig for kommunikationen, kreativiteten og arbejdsglæden - og dermed også for at sætte tingene i perspektiv.