Virksomhedsplan 2017 og 2018

Vores mission og værdier afspejler sig i de aktuelle indsatsområder, som er beskrevet i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen er grundlaget for institutionens udvikling.

I 2016 gennemførte Hillerød Kommune med hjælp fra rådgivningsvirksomheden BDO en analyse af det specialiserede voksenområde. Af analysen fremgår det blandt andet: ”BDO anbefaler, at kommunen bliver bedre til at udnytte CSU Egedammen. CSU Egedammen fremstår som et veldrevet tilbud, hvor man godt vil kunne tilbyde en lang række af de forløb, som man på nuværende tidspunkt køber hos andre leverandører.”


Efterfølgende har Hillerød Kommune analyseret STU-området dybere. De konklusioner, man nåede frem til i analysen, udmønter sig nu i en række initiativer, som CSU Egedammen er en større eller mindre del af. Denne virksomhedsplan for 2017 og 2018 afspejler initiativerne og skal være med til at skabe fokus på de opgaver, der skal løses som følge af dem.


Samtidig er virksomhedsplanen et udtryk for den udvikling, der hele tiden sker og bør ske på et specialundervisningstilbud. Vi har blandt andet udviklet et metodekatalog, der i løbet af de næste to år skal udvikle sig til at være rygraden i det specialpædagogiske arbejde på centret og være vores fælles referenceramme i det daglige arbejde.


Sidst men ikke mindst forholder virksomhedsplanen sig til kommunens overordnede vision, Læring og Livskraft, og de pejlemærker, der er udstukket. Samskabelse og Den samarbejdende organisation, er vigtige elementer i strategien og i vores proces hen imod en optimering af samarbejdet både internt og eksternt.

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier