CSU Egedammen ikke berørt af tiltag, der gælder for andre uddannelsessteder

Elever i hele Danmark er hjemsendt. Det gælder dog ikke for elever på CSU Egedammen.

Elever i folkeskolen over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser er sendt hjem,  men tilbud for sårbare børn og unge er undtaget. 

Det betyder, at CSU Egedammen fortsætter undervisning som hidtil. 

Hvis nogen på eget initiativ bliver hjemme for at undgå for meget kontakt, vil vi meget gerne høre om det. Husk i så fald at afbestille eventuel kørsel.