Information om Corona-virus og genåbning

CSU Egedammen begyndte mandag d. 18. maj 2020 kontrolleret genåbning af centret. Herunder kan læses den meddelelse, der blev sendt ud til elever, pårørende og fagpersoner i den anledning.

CSU Egedammen er nu i gang med en kontrolleret genåbning af centret. Det er en vanskelig proces, der kræver, at elever, pårørende og medarbejdere arbejder tæt sammen. 

Det er derfor vigtigt at læse nedenstående grundigt igennem og at overholde retningslinjerne, der alle sammen er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning.

Hvad sker der nu

CSU Egedammen åbner for undervisning for alle elever, med mindre eleven eller pårørende ikke ønsker det.

Fritidsordningen åbner indtil videre IKKE.

Dato og tidspunkt for undervisningsstart er 18. maj 2020 kl. 8.30.

Undervisningstiden vil være som normalt: mandag til torsdag 8.30-14.00 og fredag 8.30-12.00. Dog vil undervisningen i Daghøjskolen som den eneste undtagelse slutte kl. 12.00 mandag og tirsdag.

Undervisningen vil være tilrettelagt anderledes end den plejer. Alle elever vil blive tilknyttet bestemte rum i deres gruppehus. Rummene er indrettet og møbleret, så der er minimum 1 meter mellem eleverne. Undervisningen kommer til at foregå uden kontakt til andre grupper, og der vil ikke være aktiviteter på tværs af centret.

Det betyder også, at alle fællesfaciliteter som skolekøkken, fitnesslokale, gymnastiksal, musiklokale, træværksted og billedkunstlokale er lukket for brug. Der vil heller ikke være svømmeundervisning.

Alle ugeskemaer er ændret, så de tilgodeser situationen.

Vi vil selvfølgelig forsøge at skabe så godt et undervisningsmiljø som det overhovedet er muligt, men de smitteforebyggende foranstaltninger gør, at eleverne må forvente en meget anderledes dagligdag end før nedlukningen af centret.

Det er vigtigt at vide, at mad i madpakker skal være pakket i en plasticpose, og at mad ikke kan opvarmes på skolen, heller ikke i mikroovne. I undervisningstiden er det ikke muligt at gå på indkøb uden for centret.

Heldigvis har CSU Egedammen nogle fantastiske udendørsrammer, som vi vil bruge og omlægge undervisningen til i så høj grad som muligt i den kommende tid.

Der kan være elever, der ikke ønsker at komme i skole i denne fase. Det kan fx være, at man tilhører en risikogruppe og af den grund ønsker at blive hjemme.

Vi bliver nødt til at vide præcis, hvem der kommer. Derfor vil alle elever eller elevers pårørende blive kontaktet af en medarbejder på CSU Egedammen, så vi kan få et overblik over, hvem der møder op, når vi åbner.

Hvilke regler kommer til at gælde

Når vi åbner følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det er vigtigt at nedenstående overholdes af alle.

  • Gående elever går ind på CSU Egedammen via parkeringspladsen mod Skovledet og går direkte til gruppebygningen og håndvask uden at komme tæt på elever fra andre gruppehuse. Det er ikke muligt at gå igennem glasgangen. (Se kortet nederst.) 
  • Elever, der kommer med busselskabets busser, kommer ind via den sædvanlige parkeringsplads ud mod Fredskovhellet. Fører og elever bliver i bussen indtil eleverne bliver hentet af medarbejdere og fulgt til gruppebygningen og håndvask. (Se kortet nederst.) 
  • Elever, der bliver kørt i private biler, ankommer på CSU Egedammens parkeringsplads, der ligger lige før botilbuddet Vingen på Fredskovhellet. Eleven går selv eller følges til gruppebygningens hoveddør, hvor eleven efter håndvask selv går ind eller hentes af medarbejder efter nærmere aftale. (Se kortet nederst.) 
  • For alle elever gælder, at man skal vaske hænder inden man går ind i gruppebygningen. Der er opstillet håndvaske ved indgangene til gruppehusene. 
  • Har man symptomer på sygdom – også milde symptomer – SKAL man blive hjemme fra skole og blive hjemme mindst 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. 
  • Hvis en elev får symptomer på sygdom, mens de er på CSU Egedammen, SKAL de hurtigst muligt tage hjem eller hentes og blive hjemme, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. 
  • Elever, der bor i hustand med en person, der er påvist med COVID-19, må ikke komme i skole.

På CSU Egedammen gør vi alt for at undgå smitte, og vi har blandt andet et meget stort fokus på håndhygiejne, som er et af de allervigtigste redskaber i kampen mod COVID-19. Det betyder også, at smykker og ringe ikke er tilladt. Vi vil kraftigt opfordre til, at eleverne også hjemme har fokus på håndhygiejnen og bliver støttet i det i så høj grad som muligt. 

Det er en god idé at øve korrekt håndvask hjemme. Se eventuelt Sundhedsstyrelsens vejledning i korrekt håndvask her:  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 

Vi er klar over, at der er mange informationer at forholde sig til, og hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte stedfortræder Helle Lauesen på 72 32 39 08 eller afdelingsleder Lars Aaskov Troelsen på 72 32 39 18. 

Når genåbningen er i gang, kan kontoret igen kontaktes på 72 32 39 00 eller egedammen@hillerod.dk. Det er desværre ikke muligt at møde op personligt. 

Når alt det er sagt, glæder vi os rigtig meget til, at der igen kommer elever på CSU Egedammen.

 

Indgangsveje

 

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier