De sidste grundskoleår på CSU Egedammen

9. og/eller 10. klassetrin på CSU Egedammen kan være det tilbud, der hjælper en tilbage på skolesporet.

Både for unge med udviklingshæmning, autisme og for normaltbegavede unge er det muligt at tage det 9. og 10. klassetrin på CSU Egedammen.

I nogle tilfælde er skoletrætheden sat ind, og et skifte til et ungdomsmiljø kan være det, der skal til for at finde gejsten igen. I andre tilfælde kan den unge være præget af angst og have svært ved overhovedet at gå i skole.

Her kan CSU  Egedammen skræddersy forløb, der kan være med til at sikre, at de unge får den undervisning, de er berettiget til. I enkelte tilfælde forsætter eleven på CSU Egedammen på STU.

Et forløb på 9. eller 10. skoleår bliver i næsten alle tilfælde sat i værk i samarbejde med den unges distriktsskole og hjemkommunens pædagogisk psykologiske rådgivning, PPR.