Daghøjskolen

Daghøjskolen tilbyder undervisning til normaltbegavede unge, som har problemer med kontakt og opmærksomhed. Problemerne kan skyldes ADHD, autismespektrumforstyrrelser, psykiske lidelser eller andet, der giver dem særlige udfordringer. Undervisningen kan være på 9.-10. klassetrin, som STU eller et andet tilbud, fx forberedelse til HF-IN.

De unge er parate til at forbedre deres faglige kunnen og til at arbejde med deres personlige og sociale kompetencer. I Daghøjskolen arbejdes der bl.a. med opmærksomhed, koncentration, struktur og systematik. Der lægges vægt på, at de unge lærer at få det bedre sammen med andre og får større selvindsigt.

Undervisningen tilrettelægges altid individuelt ud fra den enkeltes mål, ønsker og kompetencer. Det overordnede mål er, at den unge udvikler sine faglige, personlige og sociale og færdigheder og får afklaret sit erhvervs- eller uddannelsesvalg.