Ét til to-årigt forløb som forberedelse til HF-IN

HF-IN i Hillerød er et tilbud til dig, der drømmer om at tage en HF og samtidig har brug for overskuelige rammer, genkendelighed, tryghed og professionel støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.

For at blive optaget på HF-IN kræves, at den unge har

  • gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk og fysik-kemi.
  • er mellem 16 og 30 år.
  • har en diagnose inden for autismespektret, er diagnosticeret med angst eller depression eller af andre grunde er psykisk sårbar

Den unges motivation, faglige standpunkt og  støttebehov vil indgå i den konkrete vurdering af, om HF-IN er det rette tilbud.

På CSU Egedammen kan eleven tage de nødvendige afgangsprøver og samtidig træne at gå i skole, så han eller hun bliver i stand til at indgå i HF-undervisningen.