Har du autisme og måske generelle indlæringsvanskeligheder?

Tag ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Få tre spændende år sammen med andre unge, og bliv klar til at være voksen.

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) er en specielt tilrettelagt STU-uddannelse for unge med fx infantil eller atypisk autisme. De unge har som regel gået på en specialskole i deres grundskoleforløb.