Samarbejde mellem skolen og hjemmet

Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Et velfungerende samarbejde er en forudsætning for, at eleven får et godt uddannelsesforløb.

Eleven har igennem hele uddannelsen en kontaktlærer, som er ansvarlig for, at eleven trives og i det hele taget udvikler sig så godt som muligt. Kontaktlæreren er også hovedansvarlig for samarbejdet med de pårørende, med UU-vejlederen og med sagsbehandleren.

Kontaktlæreren indkalder til elevkonferencer og skriver og evaluerer den individuelle uddannelsesplan i samarbejde med eleven og de pårørende.

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier