Målet med STU

Formålet med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer.

Det gælder ganske simpelt om, at man skal kunne deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i voksenlivet. Samtidig skal STU være med til at afdække mulighederne for eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

Der findes ikke en central læseplan for uddannelsen, som i stedet tager udgangspunkt den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser og en individuel uddannelsesplan. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilknyttet betalingskommunen udarbejder langsigtede mål for hver enkelt elev, og lærer og elev udarbejder derefter i fællesskab de læringsmål, der skal arbejdes med under uddannelsen. Planen bliver derefter løbende evalueret og justeret og nye læringsmål opstilles.

Ved afslutningen på STU-uddannelsen får eleven udleveret et kompetencepapir, der beskriver de elementer, uddannelsen har bestået af og de kompetencer, eleven har fået.

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Klik for kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier