Samarbejde mellem skolen og hjemmet

Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Et velfungerende samarbejde er en forudsætning for, at eleven får et godt uddannelsesforløb.

Eleven har igennem hele uddannelsen en kontaktlærer, som er ansvarlig for, at eleven trives og i det hele taget udvikler sig så godt som muligt. Kontaktlæreren er også hovedansvarlig for samarbejdet med de pårørende, med UU-vejlederen og med sagsbehandleren.

Kontaktlæreren indkalder til elevkonferencer og skriver og evaluerer den individuelle uddannelsesplan i samarbejde med eleven og de pårørende.