STU på Daghøjskolen

Daghøjskolen tilbyder undervisning til normaltbegavede unge, som har problemer med kontakt og opmærksomhed. Problemerne kan skyldes ADHD, autismespektrumforstyrrelser, psykiske lidelser eller andet, der giver dem særlige udfordringer.

De unge er parate til at forbedre deres faglige kunnen og til at arbejde med deres personlige og sociale kompetencer. I Daghøjskolen arbejdes der bl.a. med opmærksomhed, koncentration, struktur og systematik. Der lægges vægt på, at de unge lærer at få det bedre sammen med andre og får større selvindsigt.

Undervisningen tilrettelægges altid individuelt ud fra den enkeltes mål, ønsker og kompetencer. Det overordnede mål er, at den unge udvikler sine faglige, personlige og sociale og færdigheder og får afklaret sit erhvervs- eller uddannelsesvalg.

 

Adresse

CSU Egedammen

Skovledet 14

3400 Hillerød

CVR 29189366

EAN 5798001079228

Kontakt

Kontakt og sikker e-mail

Kontoret holder åbent

Mandag til torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-12.00

Kontoret er lukket i skoleferier