Spring menu over

Køkkenlinje

Elever der har særlig interesse og evner for madlavning, kan som en del af vores ungdomsuddannelse gå på en etårig køkkenlinje. Køkkenlinjen henvender sig til elever med interesse i og forudsætninger for at kunne deltage i køkkenarbejde.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på erhvervelse af kompetencer til brug for egen madlavning samt eventuelt for på et senere tidspunkt at kunne arbejde i et professionelt køkken.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis.

Udeliv

Indholdet på denne linje tilpasses efter elevernes interesser og kan omfatte kanosejlads, bålværksted, udeskole i skov, motorisk træning på naturlegepladser, strand, orienteringsløb, fiskeri, skøjtebane, kælketure, vedligeholdelse af udearealer.

Kunst og kultur

Der arbejdes med elever som har interesse for håndværk billedkunst og musik. Tilrettelæggelse af den teoretiske undervisning tager udgangspunkt i de praktiske erfaringer, eleverne tilegner sig i forbindelse med forløbet, ligesom der kan planlægges ekskursioner til relevante steder og arbejdspladser.

E-sport             

E-sport er langt mere end blot underholdning. For at være en god holdspiller skal man være dygtig på en lang række områder, som man derfor får behov for at udvikle og træne. Listen er lang, men det handler fx om samarbejde, strategisk forståelse, holdfølelse, motorik, præcision, distraktionshåndtering, rumopfattelse, handlekraft, simultankapacitet, problemløsning, beslutningsevne, rummelighed, sikker verbal kommunikation, forståelse af andres kommunikation m.m. På CSU Egedammen indrettes undervisningen ud fra elevens kognitive niveau og funktionsniveau. Undervisningen sker i samarbejde med e-sports-centret Tricked, der bl.a. sikrer, at træningen varetages af en kompetent e-sportstræner.

Logo