Spring menu over

For elever, der går på 9. eller 10. klassetrin i undervisningsgruppen Daghøjskolen, er der mulighed for at tage FP9 i de fire bundne fag, som er skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og naturfagsprøven.

Logo