Spring menu over

Ydelser i taksten for målgruppe 1 og 2

Undervisning, støtte, med videre

Inkluderet i taksten

Undervisning

STU-undervisningen varetages af undervisere, specialpædagogisk uddannede lærere og pædagoger, med stor viden og mange års erfaring inden for STU-området og voksenspecialområdet. Fordi vi – i modsætning til mange andre STU-tilbud – har et stort antal uddannede lærere, er undervisningen i høj grad individualiseret, og den sker med udgangspunkt i de pædagogiske metoder i CSU Egedammens metodekatalog, som kan downloades på egedammen.dk.

Der er adgang for kørestole og bevægelseshæmmede overalt på centret og undervisningen omfatter bl.a. kommunikation, velfærdsteknologi, musik, bevægelse, motion, svømning, vandtilvænning, handicapridning, fitness, sansestimulation, kost. Hver undervisningsgruppe har sit eget hus og har alle adgang til faciliteter som hal, boldbane, sansebane, sansegynge, sundhedsspor, fitnesslokale, træ-værksted, musiklokale, kunstværksted, tandemcykler, tre minibusser med kørestolslift, side-by-side-cykler og en lang række andre muligheder og redskaber.

Kommunikationsstøtte og velfærdsteknologi

Blandt centrets medarbejdere er lærere med specialkompetencer i ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikation – der underviser og vejleder elever, der på grund af en funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller slet ikke har mulighed for at bruge tale som kommunikationsform. Undervisningen foregår med hjælpemidler, men omfatter også kommunikationsformer uden hjælpemidler.

Undervisning i brug af velfærdsteknologi ses i to perspektiver: Som hjælpemidler eleven bruger som en støtte i dagligdagen på centret, og som hjælpemidler eleven bliver undervist i at bruge. Undervisningen kan også understøtte vedligeholdelse af færdigheder i brug af hjælpemidler, eleven allerede bruger. Elevens netværk inddrages i et samarbejde om valg af og undervisning i brugen af relevante hjælpemidler.

Støttetimer

For elever fra kommuner, der er omfattet af et STU-udbud, er støttetimer til 1:1 og 1:2-støtte er inkluderet i taksten. Kravene til støtte fastsættes før iværksættelse af STU i samarbejde med kommunen.

Ydelser ud over taksten

Fritidsordning

Elever, der ikke kan være alene hjemme om eftermiddagen, har mulighed for at blive en del af fritidsordnin-gen. Fritidsordningen er et trygt og rart ungdomstilbud med få brugere og med personale, som de unge ken-der fra skolen. Den ligger i en selvstændig bygning, der er specielt indrettet til aktiviteter for unge og til hygge. Der er direkte udgang til egen sansehave, og fritidsordningen har adgang til alle centrets øvrige facili-teter og gør især brug af centrets busser for at kunne tilbyde eleverne oplevelser væk fra centret. Fritidsord-ningen kræver en særskilt bevilling.

Andre ydelser

Talepædagogisk undervisning, ergoterapi, musikterapi med videre kræver en særskilt bevilling.

Logo