Spring menu over

STU – den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LBK nr. 610 af 28. maj 2019

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, BEK nr. 739 af 3. juni 2016

 

9. og 10. skoleår

Folkeskolelovens §33

 

11. skoleår, særlige forløb og afklaringsforløb

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 1342 af 21. november 2016

 

Voksenspecialundervisning

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne, LBK nr. 787 af 15. juni 2015

 

Fritidsordningen

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK 369 af 18. april 2017, §36 (under 18 år), §104 (over 18 år) og §86, stk. 2

Logo