Spring menu over

Det pædagogiske praksisfelt er karakteriseret af en kompleksitet og uforudsigelighed, som metodebegrebet skal kunne rumme. Vi definerer metodisk arbejde som planlagt, formålstjenligt, systematisk og verbaliseret. Det betyder, at arbejdet indebærer overvejelser om, hvad målet med undervisningen eller indsatsen er, hvilke midler der er hensigtsmæssige for at nå dette mål, og at arbejdet er tilrettelagt på en så systematisk måde, at medarbejderen selv og medarbejderens kolleger kan fastholde metoden. Det er en forudsætning for, at medarbejderen kan sætte ord på mål, midler og systematik i arbejdet.

Vi har på CSU Egedammen udarbejdet et metodekatalog med formålene at

  •          øge medarbejdernes metodebevidsthed
  •          gøre forventningen til faglig bevidsthed tydelig
  •          kvalificere dialog medarbejderne imellem
  •          kvalificere dialog med brugere, elever og samarbejdspartnere
  •          tilvejebringe et fælles sprog
  •          optimere en retning i kompetenceudviklingen
  •          danne grundlag for beskrivelse af de faglige krav ved rekruttering
Logo