Spring menu over

Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Borger- og Socialservice. Det betyder, at alle centre og sektioner anvender den samme skabelon i arbejdet med at omsætte de indsatser, der samlet set skal understøtte vores arbejde med at omsætte Hillerød Kommunes overordnede vision – Læring og Livskraft.

I Borger- og Socialservice fokuserer vi på borgerens ressourcer og behov, og vi lægger vægt på fællesskab. Vi udvikler og tilbyder en tværfaglig indsats af høj kvalitet, hvor enhver borger mødes med respekt og anerkendelse. Vi medvirker til, at borgerne får mulighed for at leve et så inkluderet liv som muligt med fokus på egenmestring og selvbestemmelse for at sikre optimal livskvalitet for den enkelte.

Dette er udgangspunktet, når vi udarbejder vores udviklingsplaner. I udviklingsplanerne har vi særligt fokus på omsætningen af den fælles politik En del af fællesskabet, og hvert center eller sektion beskriver indsatser og handlinger inden for hver af de fire ambitioner i politikken. Derudover er der også fokus på at omsætte Handleplan for sundhed og forebyggelse. Da vores område også er påvirket af en række nationale og regionale tiltag samt yderligere kommunale fokusområder, har det enkelte center/ sektion også mulighed for at beskrive yderligere indsatser, der er særligt vigtige for dem at arbejde med og synliggøre i udviklingsplanen.

Logo