Spring menu over

Unge med udviklingshandicap og generelle indlæringsvanskeligheder

Tre undervisningsgrupper med i alt 35 elever og 16 medarbejdere.

Gruppe B (11 elever) for unge med vidtgående udviklingshandicap og/eller svære kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med komorbiditet, multiple funktionsnedsættelser og manglende funktionelt verbalt sprog. Gruppen har 7 medarbejdere.

Gruppe C (12 elever) for unge med udviklingshandicap og/eller kognitive udfordringer, herunder mindre kommunikative udfordringer. Denne gruppe omfatter også unge med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog. Gruppen har 5 medarbejdere.

Gruppe A (12 elever) for unge med mindre udviklingshandicap og/eller kognitive udfordringer.

Unge med autismespektrumforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder

Tre undervisningsgrupper med i alt 24 elever og 13 medarbejdere.

Gruppe G1 (8 elever) og G2 (7 elever) for unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og kognitive funktionsnedsættelser, herunder massive kommunikative udfordringer.

Der er henholdsvis 5 og 4 medarbejdere i disse to grupper. Denne gruppe omfatter ikke unge med svære fysiske handikap.

Gruppe G3 er socialt sårbare unge med autisme, som alle har et stort behov for skærmning i et miljø med særligt reducerede stimuli. Der er 9 elever og 5 medarbejdere i gruppen.

Daghøjskolen

Én undervisningsgruppe med 7 elever og 2 medarbejdere.

Normaltbegavede unge med psykosociale vanskeligheder. Daghøjskoleeleverne går på enten STU eller på 9. og 10. klassetrin. Der er mulighed for at aflægge FP9 i mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og naturfagspakken.

Fritidsordning

Egedammens fritidsordning holder til i en selvstændig bygning. Lokalerne og fritidsordningens sansehave er indrettet til at tilgodese de unges behov for fritidsaktiviteter. Derudover kan fritidsordningen benytte alle skolens andre lokaler. Der går ca. 22 elever i fritidsordningen.

Logo