Spring menu over

Hvis man har kørsel til CSU Egedammen og hjem, skal der også tidligst muligt meldes afbud til Finn's Handicapkørsel ApS på telefon 48 28 83 77 eller på mail finns@handikapkorsel.dk.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger om transport, kan du henvende dig til CSU Egedammens kontor.

Logo