Spring menu over

Hvis du har kørsel til CSU Egedammen og hjem, skal du også tidligst muligt melde afbud til Finn's Handicapkørsel ApS på telefon 48 28 83 77 eller på mail finns@handikapkorsel.dk.

Hvis du har spørgsmål om transport, kan du henvende dig til CSU Egedammens kontor.

Logo