Spring menu over

Forberedelsen er både teoretisk og praktisk.

Alle bliver undervist i arbejdsmarkedskendskab og i de forventninger, som virksomheder har til deres medarbejdere. Det drejer sig bl.a. om sociale normer og hensigtsmæssig adfærd som at møde til tiden.

Den unge og kontaktlæreren drøfter gennem hele uddannelsesforløbet, hvilke ønsker den unge har til fremtidigt erhverv, og hvor man i fællesskab skal arbejde på at finde praktikpladser.

Logo