Spring menu over

Dansk, matematik, samfundsfag og arbejdskendskab er obligatoriske fag sammen med etik og selvindsigt. Valgfag kan f.eks. være idræt, engelsk, tysk, fitness, multimedie, sløjd/håndværk, musikundervisning og madlavning.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes mål og ønsker for fremtiden. Det betyder, at hver elev har sit eget skema og sin egen individuelle uddannelsesplan, som kontaktlæreren og eleven udarbejder i fællesskab og jævnligt evaluerer. 

Der er vægt på forudsigelighed og struktur i Daghøjskolen. 
Undervisningen foregår både som individuel, som gruppe- og som fællesundervisning. For at enhver kan lære på den måde, der er mest optimal for ham eller hende benyttes der mange forskellige undervisningsmetoder og læringsstile.

Både de faglige og de personlige og sociale mål er vigtige.

Logo