Spring menu over

I undervisningen drøfter elever og undervisere, hvad det vil sige at have et arbejde, herunder hvilke normer og regler, der kan være på en arbejdsplads. Derudover besøger elever og undervisere forskellige arbejds- og beskæftigelsessteder, så eleverne får bedre mulighed for at tage stilling til, hvilke erhvervspraktiksteder og arbejdsopgaver, der kunne være relevante.

Nogle elever kommer i erhvervspraktik på beskyttede værksteder eller i aktivitets- og samværstilbud, andre kommer på praktikbesøg. En erhvervspraktik varer typisk to til fem dage. Kontaktlæreren drøfter med eleven og de pårørende, hvor mange praktikker, eleven skal have i løbet af uddannelsen. Efter hvert praktikophold bliver forløbet evalueret.

Logo