Spring menu over

Du har igennem hele uddannelsen en kontaktperson, som er ansvarlig for, at du trives og i det hele taget udvikler dig så godt som muligt. Kontaktpersonen er også hovedansvarlig for samarbejdet med dine pårørende, med UU-vejlederen og med sagsbehandleren.

Kontaktpersonen indkalder til elevkonferencer og skriver og evaluerer din individuelle forløbsplan i samarbejde med dig og dine pårørende.

Logo