Spring menu over

Det gælder ganske simpelt om, at du skal kunne deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i voksenlivet. Samtidig skal STU være med til at afdække mulighederne for om du skal videre i videre i uddannelse, og hvilken beskæftigelse, der vil være bedst for dig.

Der findes ikke en central læseplan for uddannelsen, som i stedet tager udgangspunkt dine kvalifikationer, din modenhed og interesser og en individuel forløbsplan. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilknyttet betalingskommunen udarbejder sammen med dig og dine pårørende de langsigtede mål for din uddannelse. Du og din underviser udarbejder derefter i fællesskab de læringsmål, der skal arbejdes med under uddannelsen. I evaluerer og justerer derefter løbende forløbsplanen og aftaler nye læringsmål.

Når din STU-uddannelse er slut får du udleveret et uddannelsesbevis og vi laver et ressourcepapir, som skal være grundlag for din afklaring til beskæftigelse.

Logo