Spring menu over

Da alle vores elevers behov og kompetencer er meget forskellige, er der stor forskel på, hvad vi konkret underviser i, og hvilke undervisningsmetoder vi bruger, men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at metoderne er autismespecifikke.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra den dit behov, dine ønsker og kompetencer og har fokus på struktur og forudsigelighed. Der anvendes forskellige autismespecifikke pædagogiske metoder.

Dagene er præget af tydelig struktur, forudsigelighed og klare, forståelige krav. De forskellige undervisningsaktiviteter bliver også valgt ud fra, hvad du er vant til fra tidligere, og ud fra hvilke metoder der i løbet af uddannelsen viser sig at være de mest hensigtsmæssige for dig. Ofte anvendes en kombination af flere forskellige metoder.

Forudsigelighed og struktur giver den ro og tryghed, der er nødvendig for at du har det godt, kan fungere socialt og kan udvikle dig fagligt.

Logo