Spring menu over

Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, ønsker og kompetencer og har stort fokus på struktur og forudsigelighed. Der anvendes forskellige autismespecifikke pædagogiske metoder.

Dagene er præget af tydelig struktur, forudsigelighed og klare, forståelige krav. Vi bruger individuelle undervisningsmetoder valgt ud fra, hvad eleven er vant til fra tidligere, og ud fra hvilke metoder der i løbet af uddannelsen viser sig at være de mest hensigtsmæssige for eleven. Ofte anvendes en kombination af flere forskelligemetoder.

Forudsigelighed og struktur giver den ro og tryghed, der er nødvendig for at eleven har det godt, kan fungere socialt og kan udvikle sig fagligt.

Logo