Spring menu over

Forberedelsen til arbejdslivet foregår på flere måder. I undervisningen drøfter man, hvad det vil sige at arbejde og undervises i de normer og regler, der kan være på en arbejdsplads. Derudover tager man ud og besøger forskellige arbejdspladser og beskyttede værksteder. Derved får eleverne et indtryk af, hvilke erhvervspraktiksteder og arbejdsopgaver, man kan ønske at prøve. Nogle elever kommer i praktik på ordinære arbejdspladser, men som oftest foregår praktikkerne på beskyttede værksteder eller aktivitets- og samværssteder.

En erhvervspraktik kan vare op til et par uger, men for nogle elever varer praktikken kun et par dage. Kontaktlæreren drøfter med eleven og de pårørende, hvor mange praktikforløb, eleven skal have. Efter hvert praktikophold bliver forløbet evalueret.

Især på elevkonferencen på uddannelsens sidste år vil der være fokus på beskæftigelsesønsker og -muligheder efter endt ungdomsuddannelse. Det er elevens sagsbehandler, der i samråd med elev og de pårørende har ansvaret for det videre forløb.

Logo