Spring menu over

Din forberedelse til arbejdslivet foregår på forskellige måder. I undervisningen drøfter man, hvad det vil sige at arbejde og undervises i de normer og regler, der kan være på en arbejdsplads. Grupperne tager også ud og besøger forskellige arbejdspladser og beskyttede værksteder. På den måde får du og dine skolekammerater et indtryk af, hvilke erhvervspraktiksteder og arbejdsopgaver, man kan ønske at prøve. Nogle elever kommer i praktik på ordinære arbejdspladser, men for det meste foregår praktikkerne på beskyttede værksteder eller aktivitets- og samværssteder.

En erhvervspraktik kan vare op til et par uger, men for nogle elever varer praktikken kun et par dage. Du taler med din kontaktperson og dine pårørende om, hvor mange praktikforløb, du skal have. Hver praktik bliver evalueret bagefter.

Især på elevkonferencerne på uddannelsens sidste del vil der være fokus på beskæftigelsesønsker og -muligheder efter ungdomsuddannelsen er slut. Det er din sagsbehandler, der i samråd med dig og dine pårørende har ansvaret for det videre forløb.

Logo