Spring menu over

Eleven har igennem hele uddannelsen en kontaktlærer, som er ansvarlig for, at eleven trives og i det hele taget udvikler sig så godt som muligt. Kontaktlæreren er også hovedansvarlig for samarbejdet med de pårørende, med UU-vejlederen og med sagsbehandleren.

Kontaktlæreren indkalder til elevkonferencer og skriver og evaluerer den individuelle uddannelsesplan i samarbejde med eleven og de pårørende.

Logo