Spring menu over

Da elevernes behov og kompetencer er meget forskellige, er der stor forskel på, hvad der konkret undervises i, og hvilke undervisningsmetoder der anvendes. Dagene er delt op i moduler med forskelligt indhold, fx faglig undervisning i nogle moduler og idræt eller valgfag i andre. Der bliver lagt stor vægt på den faglige undervisning for alle elever på CSU Egedammen.

Det faglige niveau er højt og ambitiøst. Dette gælder både undervisning i dansk, matematik, idræt, alternative kommunikationsformer, madlavning og alt det andet.

Skoleårene er delt op i perioder med forskellige overordnede temaer, som der bliver arbejdet med nogle timer om ugen. Fx en periode med film, foto og multimedie, en anden med seksualitet, følelser og kærlighed og i en tredje med friluftsliv eller krop, sundhed og bevægelse.

IT er et rigtig godt redskab i specialundervisning og bruges derfor i vid udstrækning af alle elever. I grupperummene er der SMART-boards, som understøtter fællesundervisningen, og som eleverne selv kan være med til at interagere med. Der er bærbare og stationære computere til alle, og alle elever har deres egen iPad, som de bruger på skolen.

Logo