Spring menu over

Da alle vores elevers behov og kompetencer er meget forskellige, er der stor forskel på, hvad vi konkret underviser i, og hvilke undervisningsmetoder vi bruger. Dagene er delt op i moduler med forskelligt indhold, fx faglig undervisning i nogle moduler og idræt eller valgfag i andre. Vi lægger stor vægt på den faglige undervisning for alle elever på CSU Egedammen.

Det faglige niveau er højt og ambitiøst. Det gælder både undervisning i dansk, matematik, idræt, alternative kommunikationsformer, madlavning og alt det andet.

Skoleårene er delt op i perioder med forskellige overordnede temaer, som der bliver arbejdet med nogle timer om ugen. Det kan fx være en periode med film, foto og multimedie, en anden med seksualitet, følelser og kærlighed og i en tredje med friluftsliv eller krop, sundhed og bevægelse.

It er et rigtig godt redskab i specialundervisning og alle elever bruger derfor it i vid udstrækning. I grupperummene er der SMART-boards, som understøtter fællesundervisningen, og som du og de andre elever også kan være med til at arbejde med. Der er bærbare og stationære computere til alle, og alle elever har deres egen iPad, som de bruger på skolen.

Logo