Spring menu over

Dansk, matematik, engelsk, fitness, madlavning, samfundsfag og arbejdskendskab er obligatoriske fag sammen med etik og selvindsigt. 

Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra dine mål og ønsker for fremtiden. Det betyder, at du har dit eget skema og din egen individuelle forløbsplan eller undervisningsplan, som du udarbejder og jævnligt justerer sammen med din kontaktperson.

Vi lægger vægt på forudsigelighed og struktur i Daghøjskolen.
Undervisningen foregår både som individuel, som gruppe- og som fællesundervisning. For du kan lære på den måde, der er mest optimal for dig, bruger vi mange forskellige undervisningsmetoder og læringsstile.

Både de faglige, de personlige og de sociale mål er vigtige.

Logo